گروه انتشاراتی ققنوس | کتاب‌‌های تقدیر شده
 
Writer
Translator
Book Size
First Edition
National Library theme
جایزه
Paper
Sort by

هرگز رهایم مکن

125,000 تومان

Lady᾿s Last Game

45,000 تومان

حیاط‌ خلوت

48,000 تومان

زندگی پشت و رو

35,000 تومان

پایان تنهایی

32,000 تومان

Playing House

28,000 تومان

سینما و مرگ

25,000 تومان

هفت داستان

7,000 تومان

آدمکش‌ کور

145,000 تومان

من ببر نیستم ...

45,000 تومان

آبی تر از گناه

18,000 تومان

عاشقانه مارها

4,000 تومان

Symphony of the Dead

125,000 تومان

هجوم آفتاب

1,800 تومان

پیکر فرهاد

2,200 تومان
Newsletter