گروه انتشاراتی ققنوس | کتاب‌‌های تقدیر شده
 
Writer
Translator
First Edition
National Library theme
جایزه
Paper
Sort by

آبی تر از گناه

9,500 تومان

آخرین سفر زرتشت

15,000 تومان

آدمکش‌ کور

85,000 تومان

Lady᾿s Last Game

24,000 تومان

پایان تنهایی

32,000 تومان

پیکر فرهاد

2,200 تومان

حیاط‌ خلوت

14,000 تومان

Playing House

14,000 تومان

خط تیره، آیلین

8,500 تومان

Symphony of the Dead

35,000 تومان

سینما و مرگ

25,000 تومان

عاشقانه مارها

4,000 تومان

فیل ها

9,000 تومان

من ببر نیستم ...

45,000 تومان

هجوم آفتاب

1,800 تومان

هرگز رهایم مکن

38,000 تومان
Newsletter