16,000 تومان

انحطاط وفروپاشی امپراتوری روم

این مجموعه با ارائه زمینه‏هاى‏فرهنگىِ رخدادهاى تاریخى، خواننده را مجذوب خود مى‏سازد.
Book specifications
Writer دان ناردو
Translator منوچهر پزشک
Book Length 152
Nr of Edition 5
First Edition 1397
Book Size وزیری
سال چاپ اول 1383
Weight(gr) 402
ISBN 978-964-311-576-0
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

»مجموعه تاریخ جهان« مى‏کوشد چشم‏اندازى گسترده و ژرف از سیر تاریخ عرضه کند. این مجموعه با ارائه زمینه‏هاى‏فرهنگىِ رخدادهاى تاریخى، خواننده را مجذوب خود مى‏سازد. »مجموعه تاریخ جهان« اندیشه‏هاى سیاسى، فرهنگى وفلسفى تأثیرگذار را در گذر مشعل تمدن از بین‏النهرین و مصر باستان به یونان، روم، اروپاى قرون وسطى و دیگر تمدن‏هاى‏جهانى تا روزگار ما پى مى‏گیرد. این مجموعه نه تنها براى آشنایىِ خوانندگان با مبانى تاریخ تدوین شده است، بلکه همچنین‏در پى آگاه ساختن آن‏ها از این واقعیت است که زندگیشان بخشى از سرگذشت کلى انسان‏هاست. هر جلد از این مجموعه برداشتى جامع و روشن از یک دوره مهم تاریخى را به خواننده ارائه مى‏کند.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter