گروه انتشاراتی ققنوس | یک جنگل مادر
 
3,500 تومان

یک جنگل مادر

یک کلاغ و یک غاز از قدیم با هم دوست هستند . یک روز غاز تصمیم می‌گیرد پرواز کند چرا که مدتی بود روی تخم‌هایش خوابیده بود و منتظر به دنیا آمدن جوجه‌هایش بود و احساس خستگی می‌کرد . به همین خاطر لانه را به کلاغ می‌سپارد و می‌رود . کلاغ به او می‌گوید برو اما زود برگرد .
Book specifications
Writer Kaveh Menadi Tabari
Book Length 26
Book Size -
Nr of Edition 1
First Edition 1392
ISBN 9786006753171
Manufacturer Afarinegan Publishing
Details

یک کلاغ و یک غاز از قدیم با هم دوست هستند . یک روز غاز تصمیم می‌گیرد پرواز کند چرا که مدتی بود روی تخم‌هایش خوابیده بود و منتظر به دنیا آمدن جوجه‌هایش بود و احساس خستگی می‌کرد . به همین خاطر لانه را به کلاغ می‌سپارد و می‌رود . کلاغ به او می‌گوید برو اما زود برگرد . غاز پرواز می‌کند و می‌رود . اما برنمی‌گردد . کلاغ نگران می‌شود فکر می‌کند اگر غاز برنگردد و تخم‌ها سرد شوند جوجه‌ها حتماً می‌میرند . به همین خاطر به مزرعه پنبه می‌رود کمی پنبه می‌چیند و به لانه می‌آورد و روی تخم‌ها می‌گذارد . اما بعد از مدتی می‌بیند  تخم‌ها دارند سرد می‌شوند . گریه می‌کند . اما از غاز خبری نشد که نشد .
کلاغ فکری به سرش می‌زند و تصمیم می‌گیرد هفت تخم غاز را به جنگل ببرد و به هر کدام از حیوان‌ها بسپارد تا از آنها مراقبت کنند . داستان « یک جنگل مادر » حکایت پر احساسی است از حیواناتی که در به دنیا آمدن جوجه غازها کمک می‌کنند و در انتها جوجه غازها به اندازه تمامی جنگل دارای مادر می‌شوند .


Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter