گروه انتشاراتی ققنوس | کشف‌ دوباره سیب
 
4,800 تومان

کشف‌ دوباره سیب

سنگواره‌های‌ هسته‌ سیب‌ که‌ در آناتولی‌ پیدا شده‌، اثبات‌ می‌کنند که‌ از 8500 سال‌ پیش‌ در این‌ منطقه‌، درخت‌ سیب‌ پرورش‌ می‌داده‌اند. مصریان‌ باستان‌ در اهرام‌ و مقبره‌هایشان‌ نوشته‌های‌ هیروگلیف‌ را که‌ حاوی‌ نشانه‌ سیب‌ است‌ به‌ جا گذاشته‌اند. کم‌تر میوه‌ای‌ در روایات‌ مسیحی‌، شعرهای‌ آنتیک‌، اسطوره‌های‌ افسانه‌های‌ خدایان‌ و عقاید سنتی‌ مردم‌ نقش‌ مهمی‌ همچون‌ سیب‌ داشته‌ است‌.
Book specifications
Writer دكتر هلگا بوختر وايزبروت ، اولريكه شوبر
Translator ملیندا اسکندری
Nr of Edition 2
First Edition 1388
ISBN 978-964-311-471-8
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

سنگواره‌های‌ هسته‌ سیب‌ که‌ در آناتولی‌ پیدا شده‌، اثبات‌ می‌کنند که‌ از 8500 سال‌ پیش‌ در این‌ منطقه‌، درخت‌ سیب‌ پرورش‌ می‌داده‌اند. مصریان‌ باستان‌ در اهرام‌ و مقبره‌هایشان‌ نوشته‌های‌ هیروگلیف‌ را که‌ حاوی‌ نشانه‌ سیب‌ است‌ به‌ جا گذاشته‌اند. کم‌تر میوه‌ای‌ در روایات‌ مسیحی‌، شعرهای‌ آنتیک‌، اسطوره‌های‌ افسانه‌های‌ خدایان‌ و عقاید سنتی‌ مردم‌ نقش‌ مهمی‌ همچون‌ سیب‌ داشته‌ است‌. نه‌ تنها در مقام‌ نقل‌ و روایت‌ بلکه‌ در واقعیت‌ هم‌ سیب‌ برای‌ حیات‌ بشر ضروری‌ بوده‌ است‌. مواد موجود در سیب‌ به‌قدری‌ متنوع‌ و باارزش‌ هستند که‌ مصرف‌ روزانه‌ سیب‌ تقریباً تمام‌ مواد ضروری‌ و حیاتی‌ را به‌ بدن‌ می‌رساند.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter