گروه انتشاراتی ققنوس | صلاحیت در دیوان‌های داوری بین‌المللی
 
3,800 تومان
3,420 تومان

صلاحیت در دیوان‌های داوری بین‌المللی

صلاحیت یک مرجع رسیدگی، خواه صلاحیت قانونی یا صلاحیتی که طرفین داوری تعیین می‌کنند، برای داوری‌های بین‌المللی و داخلی
Book specifications
Writer محمد حسین بردبار
Writer شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1384
ISBN 964-311-581-x
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

صلاحیت یک مرجع رسیدگی، خواه صلاحیت قانونی یا صلاحیتی که طرفین داوری تعیین می‌کنند، برای داوری‌های بین‌المللی و داخلی و نیز دادگاههای اغلب کشورهای جهان از اهمیتی خاصی برخوردار است. صلاحیت دادگاههای داخلی را قانون و صلاحیت داوری‌ها را طرفین در قراردادهای خصوصی خود تعیین و مشخص می‌کنندد. از همین روست که صلاحیت را امری اجباری می‌دانند و بدون در نظر گرفتن قانون یا توافق طرفین و سایر عوامل و عناصر تشکیل دهند. صلاحیت، مراجع رسیدگی نمی‌‌توانند به موضوعی رسیدگی و یا از رسیدگی به آن خودداری کنند. کتاب صلاحیت در دیوان‌های د اوری بین‌المللی در 455 صفحه و اندازه وزیری منتشر گردید.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter