گروه انتشاراتی ققنوس | صلاحیت در دیوان‌های داوری بین‌المللی
 
3,800 تومان

صلاحیت در دیوان‌های داوری بین‌المللی

صلاحیت یک مرجع رسیدگی، خواه صلاحیت قانونی یا صلاحیتی که طرفین داوری تعیین می‌کنند، برای داوری‌های بین‌المللی و داخلی
Book specifications
Writer محمد حسین بردبار
Writer شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1384
ISBN 964-311-581-x
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

صلاحیت یک مرجع رسیدگی، خواه صلاحیت قانونی یا صلاحیتی که طرفین داوری تعیین می‌کنند، برای داوری‌های بین‌المللی و داخلی و نیز دادگاههای اغلب کشورهای جهان از اهمیتی خاصی برخوردار است. صلاحیت دادگاههای داخلی را قانون و صلاحیت داوری‌ها را طرفین در قراردادهای خصوصی خود تعیین و مشخص می‌کنندد. از همین روست که صلاحیت را امری اجباری می‌دانند و بدون در نظر گرفتن قانون یا توافق طرفین و سایر عوامل و عناصر تشکیل دهند. صلاحیت، مراجع رسیدگی نمی‌‌توانند به موضوعی رسیدگی و یا از رسیدگی به آن خودداری کنند. کتاب صلاحیت در دیوان‌های د اوری بین‌المللی در 455 صفحه و اندازه وزیری منتشر گردید.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter