گروه انتشاراتی ققنوس | کاکل قرمزی وسط کتاب خواندن پدرش می‌پرد
 
8,000 تومان

کاکل قرمزی وسط کتاب خواندن پدرش می‌پرد

Book specifications
Writer دیوید ارزا استاین
Translator محبوبه‌ نجف‌خانی‌
Book Length 41
Book Size خشتی
Nr of Edition 2
First Edition 1395
ISBN 978-600-6753-12-6
Manufacturer Afarinegan Publishing
Details

وقت خوابِ جوجه کوچولوی کاکل قرمزی است . جوجه کوچولو از بابا می‌خواهد برایش قصه بخواند . بابا به جوجه کوچولو  می‌گوید به شرطی برایش کتاب می‌خواند که وسط قصه خواندنش نپرد . جوجه کوچولو قول می‌دهد که جوجه خوبی باشد .
اما جوجه کوچولو دست خودش نیست و هر قصه‌ای که بابا برایش می‌خواند هیجانزده می‌شود و وسط قصه می‌پرد و خودش را وارد ماجراهای آن می‌کند .
حالا ببینیم بالاخره این جوجه کوچولو خوابش می‌برد یا نه .
دیوید استاین تا به حال کتاب‌های بسیاری برای کودکان نوشته که آثارش جایزه‌های زیادی برده است .

Newsletter