گروه انتشاراتی ققنوس | موضوع: خواهر و برادر
 
7,000 تومان

موضوع: خواهر و برادر

Book specifications
Writer Ashraf Ghadiri
Book Length 72
Book Size -
Nr of Edition 1
First Edition 1394
ISBN 9786006753874
Manufacturer Afarinegan Publishing
Details

 

اشرف قدیری در این کتاب نوشته‌های دانش آموزان سال اول تا پنجم درباره خواهرها و برادرانشان را جمع‌آوری کرده  که نکته جالب توجه در این نامه ها که نظر مخاطبان را جلب می‌کند صداقت مثال زدنی آنها است. روراستی بی‌خدشه این کودکان هر چند شاید در این نوشته‌ها، طنز به نظر برسد و لبخندی بر لبانمان بنشاند اما گاهی نیز می‌تواند ما بزرگترها را به فکر فرو ببرد و نشانمان بدهد که گفتار و رفتار ما چگونه در ذهن بکرِ آنها تفسیر می‌شود.

  

 

 

 

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter