گروه انتشاراتی ققنوس | نظریه اداره قرارداد
 
2,500 تومان

نظریه اداره قرارداد

رویکرد به حقوق ، از جمله حقوق قراردادها ، به دو صورت قابل تصور است
Book specifications
Writer علی پیر عطایی
Translator ندارد
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1388
ISBN 964-311-861-7
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

رویکرد به حقوق ، از جمله حقوق قراردادها ، به دو صورت قابل تصور است : اول ، رویکردی که به مباحث ماهوی حقوق پرداخته و با بررسی قواعد و قوانین موجود درصدد تبیین و تفسیر حقوق حاکم ، و اصطلاحاً آنچه هست ، می‌باشد . دوم ، رویکردی که با بررسی‌های مبنایی مبتنی بر فلسفه حقوق ، اقتصاد ، جامعه‌شناسی و روانشناسی ، در پی یافتن قواعدی است که اصولاً باید در عرصه حقوق در تنظیم روابط اشخاص حاکمیت یابد . در عرصه حقوق قراردادها بررسی ها و مطالعاتی از سنخ اخیر به « تئوری قراردادها » شهرت یافته است ، اگرچه باید اذعان نمود که در دهه اخیر بخش وسیع و قابل توجهی از این مطالعات بر تحلیل اقتصادی حقوق با ملاحظه مهم کارآمدی متمرکز شده است . ناگفته پیداست که نگاهی هنجارین از این نوع به حقوق تأثیر بسزایی در شکل‌گیری صحیح و منسجم سیاست تقنینی و سیاست قضایی در یک کشور خواهد داشت و بدون وجود چنین نگاه هنجارین ، هم عرصه قانونگذاری و هم عرصه قضا ، شاهد تشتت ، عدم انسجام وعدم پویایی خواهد بود .

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter