گروه انتشاراتی ققنوس | حقوق بانکی
 
8,500 تومان

حقوق بانکی

حقوق بانکی: روش های وصول مطالبات معوق بانک به استناد سند رسمی (رهنی و.........)، قرارداد داخلی، سفته عندالمطالبه وچک/
Book specifications
Writer علی نجفی
Book Size -
Nr of Edition 2
First Edition 1392
ISBN 964-311-458-9
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

حقوق بانکی: روش های وصول مطالبات معوق بانک به استناد سند رسمی (رهنی و.........)، قرارداد داخلی، سفته عندالمطالبه وچک/

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter