گروه انتشاراتی ققنوس | لویناس مکتب فرانکفورت و روانکاوی
 
210,000 تومان
Download summary

لویناس مکتب فرانکفورت و روانکاوی

Book specifications
Writer سی.فرد آلفرد
Translator سحر اعلایی
Nr of Edition 1
First Edition 1402
Book Cover Type شومیز
Book Size رقعی
Paper بالکی
National Library theme روانکاوی
Book Length 280
Weight(gr) 255
ISBN 978-622-04-0492-7
دانلود خلاصه کتاب /Content/Images/uploaded/لویناس.PDF
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

سی. فرد آلفُرد در کتاب لویناس، مکتب فرانکفورت و روانکاوی شخصیت‌ها و مکاتب متعددی را به صحنه می‌آورد. در این کتاب با آرای لویناس دربارۀ دیگری و چهرۀ او آشنا می‌شویم. از میان اعضای مکتب فرانکفورت آرای تئودور آدورنو مطرح می‌شود و آلفُرد در فصل سوم کتاب لویناس و آدورنو را رویاروی هم قرار می‌دهد. اما روانکاوان نیز به این بزم متفکران دعوت شده‌اند و آلفُرد می‌کوشد فروید و دانلود وینیکات را به گفتگو با لویناس بکشاند. اما این پایان ماجرا نیست. آلفُرد اشخاص دیگری را نیز به میان صفحات کتاب پرتاب می‌کند. آیریس مرداک و آرنت نیز وارد گفتگو با لویناس می‌شوند و فصل چهارم کتاب حتی پای آیزایا برلین و مفاهیم معروف او را هم به میان می‌کشد. آلفُرد در این کتاب با مفاهیم مهم لویناسی همچون دیگری، چهره و نامتناهی کلنجار می‌رود و با سیر در قلمروهای دیگری همچون روانکاوی و فلسفۀ سیاسی و اجتماعی غنای بیشتری به مباحث فلسفی و دینی لویناس می‌دهد.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter