گروه انتشاراتی ققنوس | فلسفه آلمانی از کانت تا هگل
 
390,000 تومان
Download summary

فلسفه آلمانی از کانت تا هگل

دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (7)
Book specifications
دانلود خلاصه کتاب /Content/Images/uploaded/فلسفه آلمانی از کانت تا هگل.PDF
Writer استنفورد
Translator مسعود علیا
Book Length 520
National Library theme فلسفه
Book Length رقعی
Book Cover Type گالینگور کاوردار
Nr of Edition 1
Paper تحریر
Weight(gr) 747
ISBN 978-622-040-498-9
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

کتاب فلسفۀ آلمانی مجموعۀ نه مقاله از مدخل‌های «دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد» است که شرح آرای نمایندگان برخی از مهم‌ترین مکاتب و جریان‌های فکری آلمان در سدۀ هجدهم و نوزدهم را در بر دارد. خوانندگان در این مجلد با اندیشه‌های کانت، فیشته و هگل (ایدئالیسم آلمان)، آوگوست شلگل و فریدریش شلگل (رومانتیسم)، شلایرماخر، دیلتای و یورک (هرمنوتیک مدرن) و یاکوبی (منتقد معروف کانت و فیشته و شلینگ) آشنا می‌شوند. با نظر به این که این مکاتب و جریان‌‎های فکری با یکدیگر داد و ستد داشته‌اند و بر فلسفۀ آلمانی سدۀ بیستم (پدیدارشناسی، فلسفۀ وجودی، هرمنوتیک فلسفی و نظریۀ انتقادی) هم تأثیر گذاشته‌اند، مطالعۀ مقالات این مجموعه فهم عمیق‌تر فلسفۀ آلمان از قرن هجدهم تا بیستم را تسهیل خواهد کرد.

 

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter