گروه انتشاراتی ققنوس | فلسفه اروپایی در قرن بیستم
 
530,000 تومان
Download summary

فلسفه اروپایی در قرن بیستم

دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد - 8
Details

مقالات این مجلد از دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد به شرح آرای ده فیلسوف برجستۀ آلمانی و فرانسوی اختصاص دارند. سه مقاله با نماینده‌های مهم هرمنوتیک در قرن بیستم مرتبط‌‎اند: مارتین هایدگر، هانس-گئورگ گادامر و پل ریکور. سه مقالۀ مربوط به ماکس شلر، گابریل مارسل و امانوئل لویناس از این جهت قرابت دارند که هر سه فیلسوف با مسائل دینی و اخلاقی کلنجار رفته‌اند. مقالات مربوط به هانا آرنت و یورگن هابرماس خواننده را با دو فیلسوف سیاسی بزرگ قرن بیستم آشنا می‌کنند. مقالات ناظر به ژاک لکان و ژیل دلوز فلسفۀ دو متفکر فرانسوی را شرح می‌دهند که هر یک به سهم خود با یکی از مکاتب فکری مهم فرانسه یعنی ساختارگرایی درگیر شده است. بدین ترتیب، خوانندگان این مجلد نه تنها با آرای برخی فیلسوفان بزرگ آلمانی و فرانسوی مواجه خواهند شد، بلکه در این میان با ساختارگرایی، فلسفۀ سیاسی، فلسفۀ اخلاق، فلسفۀ دین و هرمنوتیک نیز آشنا خواهند شد.

 

 در این کتاب می‌خوانیم:

 

- زَکری دیویس وآنتونی استاینباک

- مایکل ویلر

- جف مَلپاس

- ماوریتسیو پاسرین دِنترِوِس

- جیمز بومن و ویلیام رِگ

- برایان ترینور

- بتینا برگو 

- برنارد داونهاور و دیوید پلاور

- اِیدرین جانستون

- دانیل اسمیت و جان پرتوی

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter