انتشارات ققنوس | سید حسین نصر‍" آفاق حکمت درسپهرسنت"
 
18,000 تومان

سید حسین نصر‍" آفاق حکمت درسپهرسنت"

Book specifications
Writer حامد زارع
Book Length 360
Book Size رقعی
Nr of Edition 2
First Edition 1394
ISBN 978-600-278-148-2
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

گفتگوی حامد زارع با سید حسین نصر
آفاق حکمت در سپهر سنت
پروفسور سید حسین نصر یکی از شخصیت‌های برجسته دوران معاصر جهان اسلام است. گرچه وی را به خاطر آثارش در حیطه علوم اسلامی، فلسفه اسلامی و عرفان می‌شناسند، اما آثار او گستره وسیع‌تری دارد.
نصر از دید بسیاری از دانشمندان و پیروان اسلام مدافع حکمت جاویدان و اسلام سنتی قلمداد می‌شود که در برابر مدرنیسم سیاسی و فلسفی و بنیادگرایی مذهبی قرار می‌گیرد، چنان‌که به گفته خودش، نه هر آنچه در جهان اسلام رخ می‌دهد و نه هر آنچه در گوشه‌ای از جهان متولد می‌شود خبر از وقوع رنسانسی اسلامی دارد.در جهانی که عملاً امکان استفاده و سوءاستفاده از هر چیز در راستای اهداف قدرت‌ها وجود دارد باید به هویت اسلامی هر آنچه اسلامی نامیده می‌شود توجهی دقیق کرد.
کتاب حاضر مجموعه نوزده گفتگو با سیدحسین نصر است که در پنج سال اخیر انجام شده است، وهمه این گفتگوها مورد بازبینی موشکافانه و ویراستاری چند باره پروفسور نصر قرار گرفته و در این میان مطالب و مباحث متعددی به گفتگوها افزوده شده است. این گفتگوها به نوعی می‌تواند مدخل فهم مناسبی برای آشنایی با اندیشمندی باشد که نقشی انکار نشدنی در تعلیم، تبیین و ترویج تفکر اسلامی و فرهنگ ایرانی در دنیای معاصر دارد. خوشبختانه گستردگی موضوعات و تعدد مباحثی که پروفسور نصر در طول بیش از پنجاه سال زندگی علمی خویش به آن‌ها پرداخته است، سبب تنوع و تکثر مطالب این مجموعه گفتگو نیز شده است.

 

مطالعه بخشی از کتاب

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Customers who bought this item also bought
Newsletter