گروه انتشاراتی ققنوس | دیالوگ با هایدگر: فلسفه یونانی
 
15,000 تومان

دیالوگ با هایدگر: فلسفه یونانی

Book specifications
Writer ژان بوفره
Translator شروین اولیایی
Writer 240
Book Size -
Nr of Edition 1
First Edition 1395
ISBN 9786002782885
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

این کتاب ترجمه جلد نخست از مجموعه چهارجلدیِ «دیالوگ با هایدگر» است. عنوانِ جلد نخست فلسفه یونانی است. سه جلد دیگر چنین نام دارند: فلسفه مدرن، نزدیکی به هایدگر و راه هایدگر.

جستارهای این کتاب مراحلی هستند در مسیر نزدیکی به اندیشه هنوز رازآلودِ مارتین هایدگر. شاید پرسشِ یگانه او چنین باشد: فلسفه چیست؟ درباره هر فلسفه مهمی می‌توان سخن هگل را درباره فلسفه دکارت تکرار کرد که فلسفه «با آغاز از نقطه عزیمتِ خویش، پرسش را دوباره از سر می‌گیرد». اما نظریه‌پردازی در باب هستی ــ که آغاز آن یونانی است و به مدت دو هزاره فضای تاریخِ فلسفه را پُر کرده است ــ از کجا شروع می‌شود؟

شروع کردن (طرح کردن پرسش) و آغازیدن (عزیمت آغاز کردن) دو چیز متفاوت‌اند. در هر آغازی معمای شروعی پنهان است که آغاز آن را در تاریکی نگه می‌دارد. یونانی‌ها، در فلسفه، آغازگرانِ ما هستند. از پس آن‌ها و تنها آن‌هاست که فلسفه وجود دارد. اما آن‌ها از کجا شروع کرده‌اند؟ کجا به آغاز خاصِ خود وارد شده‌اند؟ در این باره، کلامِ یونانی معماگونه باقی می‌ماند.

 نقدی بر این کتاب

 

مطالعه بخشی از کتاب

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Customers who bought this item also bought
Newsletter