گروه انتشاراتی ققنوس | دشت سوزان
 
110,000 تومان
Download summary

دشت سوزان

قصه ای است که در آغاز داستان، پایان آن گفته میشود . اما تعلیق و بی تکلیفی نه تنها در نتیجه به کار گرفتن این فن تباه نمی شود، بلکه با پرداخت دراماتیک رولفو فزونی مییابد
Book specifications
Writer خوان رولفو
Translator فرشته مولوی
Nr of Edition 5
First Edition 1402
سال چاپ اول 1384
Book Size رقعی
Book Cover Type شومیز
Paper بالکی
Book Length 168
National Library theme داستان مکزیک
Weight(gr) 175
ISBN 978-964-311-623-1
دانلود خلاصه کتاب /Content/Images/uploaded/دشت سوزان.pdf
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

قصه ای است که در آغاز داستان، پایان آن گفته میشود . اما تعلیق و بی تکلیفی نه تنها در نتیجه به کار گرفتن این فن تباه نمی شود، بلکه با پرداخت دراماتیک رولفو فزونی مییابد. همچنین ترتیب و تسلسل رویدادها به گیرایی درهم شکسته میشود، و زمان از حرکت بازمی ایستد. چند داستان کم و بیش حکایت به شمار میآیند، مثل «شبی که تنهایش گذاشتند»، که در آن فلیثیانو در پی چارهجویی است تا مثل دو عموی بختبرگشتهاش به دار آویخته نشود. رولفو این قصه را با تمام توان دراماتیک آن باز میکند، شاخ و برگ اضافی را میزند، اما جزئیات و جمله هایی را که داستان را غنا میبخشند، تکرار می کند.

 

 

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter