گروه انتشاراتی ققنوس | باقیمانده تقسیم ناپذیر
 
185,000 تومان
Download summary

باقیمانده تقسیم ناپذیر

Book specifications
Writer اسلاوی ژیژک
Translator علی حسن‌زاده
Nr of Edition 1
Book Length 432
Book Cover Type شومیز
Book Size رقعی
First Edition 1401
National Library theme فلسفه
Paper Balk
Weight(gr) 354
Weight(gr) 978-622-040-419-4
دانلود خلاصه کتاب /Content/Images/uploaded/باقیمانده تقسیم ناپذیر.PDF
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

باقی‌ماندۀ تقسیم‌ناپذیر یکی از آثار کلاسیک اسلاوی ژیژک است. ژیژک در این کتاب خوانشی درخشان از منظومۀ فکری شلینگ به دست می‌دهد. شلینگ مدت‌هاست در سایۀ فیلسوفان بزرگی نظیر کانت و هگل قرار گرفته است. ژیژک در این کتاب نشان می‌دهد که شلینگ پیشاهنگ ماتریالیسم دیالکتیکی مارکس و مفهوم رانه و ناخودآگاه فروید است و وجوه مشترک تعیین‌کننده‌ای با هگل دارد. در فصل یکم، اندیشۀ شلینگ بررسی می‌شود. در فصل دوم، مواجهۀ  شلینگ و هگل به روی صحنه می‌رود و در فصل سوم، به یاری مفاهیم شلینگ و هگل، در باب مسائل امروزین تکنولوژی و فیزیک مدرن بحث می‌شود. از دید ژیژک تنها به واسطۀ مفاهیم ژاک لاکان می‌توان درک درستی از ایدئالیسمِ آلمانی یافت، هرچند خودِ لاکان گاهی در تفسیر اندیشه‌های کانت و هگل به خطا رفته باشد. از همین رو، در سرتاسر متن ارجاعات بی‌شماری به لاکان و مفاهیم لاکانی می‌یابیم. ژیژک می‌کوشد به یاری شلینگ، هگل و لاکان متافیزیکی مبتنی بر «ناتمامیت» بپروراند.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Book tags
Newsletter