گروه انتشاراتی ققنوس | ارتش ایران هخامنشی
 
180,000 تومان
Download summary

ارتش ایران هخامنشی

Book specifications
Writer دانکن هد
Translator محمد آقاجری
Nr of Edition 3
First Edition 1403
سال چاپ اول 1391
Book Size وزیری
Book Cover Type سلفون
Paper تحریر
National Library theme تاریخ هخامنشیان
Book Length 152
ISBN 978-964-311-983-6
دانلود خلاصه کتاب /Content/Images/uploaded/ارتش ایران هخامنشی.pdf
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

امپراتوری ایران در روزگار شاهان هخامنشی تقریبا دویست سال بر خاور نزدیک و مدیترانه خاوری تسلط داشت. این بزرگ ترین امپراتوری ایران بود که جهان تا آن زمان به خود دیده بود. برخی از مورخان معتقدند کوروش هخامنشی در ارتش و سازمان اداری هخامنشی برخی ویژگی های متمایز ایجاد کرد. اما معلوم نیست این امور حقیقتا تا چه اندازه کار وی بوده است . منابع تاریخ نظامی هخامنشی سرشتی ناهمگون دارد. با توجه به این که ایرانیان کمی بودند که به تاریخ نگاری پرداختند لذا در این کتاب برای یک گفتار منسجم نویسنده به مورخان یونانی اتکا دارد. نخستین و بزرگ ترین این مورخان؛ هردوت است که به عنوان زمینه ای برای داستان اصلی خود، نبردهای بزرگ ایران و یونان، به تشریح برپایی امپراتوری هخامنشی پرداخت. کتاب ارتش ایران هخامنشی سازمان نظامی این امپراتوری، فرماندهی، آموزش های نظامی پارس ها، یگان های پاسداران، سربازان استان ها و سازماندهی یگان ها را مورد واکاوری قرار داده و در فصول بعد جامه های پارسی و مادی، سربازان ایرانی و بیگانه و آماده سازی ارتش را بررسی می کند. این کتاب در 150 صفحه و با عکس های رنگی راهی بازار نشر شده است.

 

مطالعه بخشی از کتاب

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter