گروه انتشاراتی ققنوس | سلوکیان واشکانیان
 
9,000 تومان

سلوکیان واشکانیان

پس از پیروزی اسکندر مقدونی بر سپاهیان هخامنشی و قتل داریوش سوم، فصل نوینی در تاریخ ایران گشوده شد
Book specifications
Writer نادر میرسعیدی
Book Length 160
Book Size -
Nr of Edition 2
First Edition 1396
ISBN 964-311-605-0
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

پس از پیروزی اسکندر مقدونی بر سپاهیان هخامنشی و قتل داریوش سوم، فصل نوینی در تاریخ ایران گشوده شد که نتیجه آن استیلای مقدونی‌ها و یونانی‌ها بر ایران در مدتی نزدیک به دو قرن بود. اسکندر کوشید تا به حکومت جدید خود در نگاه مردم ایران صورت قطعی و پایدار و شکل قانونی بدهد. پیروزی‌های او فقط با انتقال مداوم قوا از اروپا به ایران ممکن بود عملی گردد و از آن گذشته، در سرزمین‌های تسخیر شده، می‌بایست نیروی نظامی بزرگی مستقر می کرد . اسکندر برای این که به نتایج عملیات و اقدام‌های خود استحکام و دوام بخشد، شبکه عظیمی از شهرهای تازه تأسیس پدید آورد که قوای نظامی مقدونی و یونانی در آنها مستقر گردیدند . بدین ترتیب بیش از هفتاد شهر جدید به فرمان او پایه‌گذاری شد. کتاب "سلوکیان و اشکانیان" تاریخ دو سلسله سلوکیان و اشکانیان را از استیلای اسکندر مقدونی تا غلبه مجدد عنصر پارسی در کسوت شاهان ساسانی در برمی‌گیرد و در این میان به ساختار حکومت‌ها، تاریخ سیاسی، وضعیت اقتصادی و چگونگی زبان و خط و دین و هنر در دوران سلوکیان و اشکانیان می‌پردازد. نادر میرسعیدی مؤلف این کتاب پیش از این کتاب‌های "ستیز و سازش" و "امپراتوری مغول" را ترجمه کرده است.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Customers who bought this item also bought
Newsletter