گروه انتشاراتی ققنوس | یتیمان بزرگسال
 

یتیمان بزرگسال

.............................

روزنامه همشهری

پنجشنبه 30 آبان 1398

.............................

یتیمان بزرگسال نوشته داریا بینیاردی را خشایار خدیور به فارسی برگردانده است. کتاب محصول دورانی است که نویسنده به تازگی مادرش رااز دست داده. او در دل فقدانی عظیم، به زیبایی، از داشته هایش، از خاطرات شیرین خانوادگی اش، از همۀ کسانی که وجودش را ساخته اند، از عشق و زندگی و از مادرش می گوید. بینیاردی در شجره نامه اش به دنبال ردپاهایی می گردد که کودکی اش را به بزرگسالی اش و او را به تک تک افراد خانواده اش پیوند می دهند و در این میان منصفانه کاستی ها و مشکلات زندگی اش را از نظر می گذراند. یتیمان بزرگسال اثری است تحسین برانگیز و تاثیرگذار که به خوبی ضرورت نوشتن از خانواده و پیوندهای عمیق خانوادگی را نشان می دهد. داستان چنین شروع می شود: «تحمل رنج را در 24 سالگی، از روزی که پدرم دنیای زندگان را ترک کرد یاد گرفتم. درواقع، از کمی قبل تر از آن درست وقتی بعد از پایان امتحانات نهایی دبیرستان خبر بیماری اش را به من دادند و من با چشمانی خیس از آنجا گریختم. فقط به این دلیل دوباره به فرارا برگشتم که آخرین شب زندگی اش را در کنارش باشم، شبی که دوتایی با هم به صبح رساندیم.« یتیمان بزرگسال را انتشارات ققنوس در 192 صفحه با شمارگان 1100 نسخه به بهای 21 هزار تومان منتشر کرده است.

Leave your comment
Newsletter