گروه انتشاراتی ققنوس | گئورگ زیمل
 
12,000 تومان

گئورگ زیمل

ایده‌های‏" گئورگ زیمل بر وبر، مکتب شیکاگو و بسیاری از جامعه‌شناسان بعدی تأثیر‌گذار بود.
Book specifications
Writer دیوید فریزبی
Translator شهناز مسمّی‌پرست
Book Length 272
Book Size -
Nr of Edition 2
First Edition 1393
ISBN 978-964-311-713-9
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

‏"گئورگ زیمل" از جمله جامعه‌شناسانی است که معاصر ماکس وبر و امیل دورکیم بود. او چهره‌ای اصلی در رشد و تحول جامعه‌شناسی مدرن و یکی از نخستین کسانی بود که جامعه‌شناسی را به مثابه رشته‌ای جدا شناسایی کرد. ایده‌های او بر وبر، مکتب شیکاگو و بسیاری از جامعه‌شناسان بعدی تأثیر‌گذار بود. ارائه پاره‌ای از مفاهیم اصلی جامعه‌شناسی، از قبیل مبادله، تعامل و تفکیک، توسط او برهانی است بر اعتبار فکری او و اهمیت فراگیر آثارش. نویسنده در این کتاب نه تنها مقدمه‌ای بر نوشته های جامعه‌شناختی اصلی این چهره برجسته به دست می‌دهد، بلکه از بازنگری آثار او دفاع می‌کند. "فریزبی" خطوط اصلی بستر فرهنگی و تاریخی‌ای را که زیمل در آن کار کرده است ترسیم و مهم‌ترین نوشته‌های گئورگ زیمل را نقد و بررسی می‌کند. مترجم کتاب خانم شهناز مسمی‌پرست از مترجمانی است که در زمینه علوم اجتماعی چندین کتاب از جمل? "ماکس وبر و کارل مارکس" ، "فهم علم اجتماعی" و "ماکس وبر" را ترجمه کرده است.‏

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter