گروه انتشاراتی ققنوس | دیباچه ای برفلسفه قرون وسطی
 
150,000 تومان
Download summary

دیباچه ای برفلسفه قرون وسطی

این کتاب می‌کوشد فلسفه قرون وسطی را از منظر تاریخی بررسی کند و سیمای مهم‌ ترین متفکران و جریان‌های فکری این دوران را بازنماید
Book specifications
Writer فردریک کاپلستون
Translator مسعود علیا
Nr of Edition 4
First Edition 1403
سال چاپ اول 1383
Book Length 200
Paper بالکی
Book Size رقعی
Book Cover Type شومیز
National Library theme فلسفه قرون وسطی
ISBN 978-964-311-542-5
دانلود خلاصه کتاب /Content/Images/uploaded/دیباچه ای بر فلسفه قرون وسطی.PDF
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

فریدریک کاپلستون، که دوستداران فلسفه درایران با «تاریخ فلسفه» او آشنایی دارند، دراین کتاب می‌کوشد فلسفه قرون وسطی را از منظر تاریخی بررسی کند و سیمای مهم‌ترین متفکران و جریان‌های فکری این دوران را باز نماید. دراین کتاب مجال آشنایی با آرای متفکرانی چون آوگوستین، توماس اکویناس، دانز اسکوترس، ابن رشدی فلسفه فرانسیسی، ویلیام اکمی و نیکولاس کوزایی فراهم شده است همچنین، خواننده با آرای فلاسفه این دوران در باب موضوعاتی همچون نسبت عقل وایمان، مسئله کلیات، فلسفه سیاسی و عرفان نظری از منظر یکی از صاحب‌نظران فلسفه قرون وسطی آشنا می‌شود.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter