گروه انتشاراتی ققنوس | دیباچه ای برفلسفه قرون وسطی
 
12,000 تومان

دیباچه ای برفلسفه قرون وسطی

این کتا ب می‌کوشد فلسفه قرن وسطی را از منظر تاریخی بررسی کند و سیمای مهم‌ ترین متفکران و جریان‌های فکری این دوران را بازنماید
Book specifications
Writer فردریک کاپلستون
Translator مسعود علیا
Book Length 200
Book Size -
Nr of Edition 3
First Edition 1396
ISBN 978-964-311-542-9
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

فریدریک کاپلستون، که دوستداران فلسفه درایران با «تاریخ فلسفه» اوآشنایی دارند، دراین کتا ب می‌کوشد فلسفه قرون وسطی را از منظرتاریخی بررسی کند وسیمای  مهم‌ترین متفکران و جریان‌های فکری این دوران را بازنماید. دراین کتاب مجال آشنایی با آرای متفکرانی چون آوگوستین ،توماس اکویناس،دانز اسکوترس، ابن رشدی فلسفه فرانسیسی ،ویلیام اکمی ونیکولاس کوزایی فراهم شده است همچنین ،خواننده با آرای فلاسفه این دوران در باب موضوعاتی همچون نسبت عقل وایمان، مسئله کلیات، فلسفه سیاسی وعرفان نظری از منظر یکی ازصاحب‌نظران فلسفه قرون وسطی آشنا می‌شود.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter