گروه انتشاراتی ققنوس | دیباچه ای برفلسفه قرون وسطی
 
12,000 تومان

دیباچه ای برفلسفه قرون وسطی

دراین کتا ب می کوشد فلسفه قرووسطی راازمنظرتاریخی بررسی کند وسیمای مهم ترین متفکران وجریان های فکری این دوران راباز نماید
Book specifications
Writer فردریک کاپلستون
Translator مسعود علیا
Book Length 200
Book Size -
Nr of Edition 3
First Edition 1396
ISBN 978-964-311-542-9
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

فردریک کاپلستون، که دوستداران فلسفه درایران با((تاریخ فلسفه)) اوآشنایی دارند،دراین کتا ب می کوشد فلسفه قرووسطی راازمنظرتاریخی بررسی کند وسیمای مهم ترین متفکران وجریان های فکری این دوران راباز نماید. دراین کتاب مجال آشنایی باآرای متفکرانی چون آوگوستین ،توماس اکویناس،دانز اسکوترس، ابن رشدی ها،فلسفه فرانسیسی ،ویلیام اکمی ونیکولاس کوزایی فراهم شده است. همچنین ،خواننده باارالی فلاسفه این دوران در موضوعاتی همچون نسبت عقل وایمان، مسئله کلیات، فلسفه سیاسی وعرفان نظری ازمنظر یکی ازصاحب نظران فلسفه قرون وسطی آشنا می شود.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter