گروه انتشاراتی ققنوس | کتاب «جنبش دانشجویی دهه ۱۹۶۰» منتشر شد
 

کتاب «جنبش دانشجویی دهه ۱۹۶۰» منتشر شد

نمایش خبر

..........................

خبرگزاری ایلنا

جمعه 25 شهریور 1401

..........................

به یادآوردن هر رویدادی بستگی به نحوه به خاطر سپردن آن دارد. بهترین درک از تاریخ حاصل کندو کاو چشم اندازهای مختلف است: دوره‌های زمانی متفاوت، فرهنگ‌های متفاوت، ایدئولوژی‌های متفاوت. 

مجموعه کتاب‌های «چشم اندازهایی از تاریخ معاصر جهان» از دیدگاه‌های مختلف به رویدادهای سرنوشت ساز تاریخ معاصر می‌پردازد. هر جلد با استفاده از منابع دست اول و دوم، اطلاعات زمینه‌ای، مباحث پیرامونی و روایت‌های اول شخص افراد نگاهی دارد به یکی از رویدادهای مهم تاریخ معاصر جهان. تمام کتاب‌های این مجموعه دارای فهرست مطالب توضیحی، گاهشمار، کتاب‌شناسی و نمایه است. 

این کتاب در سه بخش، زمینه تاریخی جنبش‌های دانشجویی دهه ۱۹۶۰، مباحث پیرامونی جنبش‌های دانشجویی دهه ۱۹۶۰ و روایت‌های فردی به بیان دیدگاه‌های مختلف می‌پردازد. افرادی که می‌خواهند نه تنها درباره تاریخ بلکه درباره رویدادهای جاری، سیاست، حکومت، روابط بین‌المللی، جامعه‌شناسی و… بیشتر بدانند، دانش‌آموزان و دانشجویانی که برای انجام دادن تکالیف یا در مورد بحث‌های کلاسی تحقیق می‌کنند، معلمان و کادر آموزشی که به دنبال مطالب تکمیلی‌اند، این مجموعه کتاب‌ها را مطالعه کنند.

Leave your comment
Newsletter