گروه انتشاراتی ققنوس | کتاب «امپراتوری‌های بیزانس و ساسانی» منتشر شد
 

کتاب «امپراتوری‌های بیزانس و ساسانی» منتشر شد

نمایش خبر

...........................

خبرگزاری ایلنا

یکشنبه 20 شهریور 1401

...........................

به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «امپراتوری‌های بیزانس و ساسانی (دوقدرت جهانی در کشاکش جنگ و همزیستی) نوشته انگلبرت وینتر و بئاته دیگناس با ترجمه جواد سیداشرف توسط نشر ققنوس با قیمت ۱۱۰ هزار تومان روانه بازار شد. 

در مقدمه و معرفی کتاب آمده است: 

جنگ ایران و روم شرقی میان سال‌های ۶۰۲ تا ۶۲۸ میلادی بین خسرو پرویز، شاه ساسانی و فوکاس و هراکلیوس، امپراتوران بیزانس بود که آخرین و بزرگ‌ترین جنگ از جنگ‌های ایران و روم شرقی به‌شمار می‌رود. با کشته شدن موریس، امپراتور بیزانس، در سال ۶۰۲ و پیش آمدن خلأ قدرت و کودتای فوکاس برای تصاحب تاج و تخت، خسروپرویز به فکر استفاده از این وضعیت و هجوم به مرزهای بیزانس افتاد. برای این منظور، وی خونخواهی موریس را که در به تخت‌نشینی خودش نقش داشت، دستاویز قرار داد. 

با برآمدن ساسانیان، امپراتوری بیزانس با رقیبی تازه‌نفس روبه‌رو شد که در سیاست هوشیار، در اقتصاد توانا و کارآمد و در عرصۀ نظامی نیرومند و خطرناک بود و قدرت‌خواهی و توسعه‌طلبی‌اش رومشرقی را به بسیج همۀ نیروهایش و به‌کارگیری هرچه در توان داشت وادار کرد. فقط چند دهه پس از تأسیس این امپراتوری نوپارسی به دست ساسانیان در سال ۲۲۴ م، هر دو طرف یکدیگر را در مقام قدرت‌هایی بزرگ و مستقل به رسمیت شناختند و میان فرمانروایانشان رابطه‌ای برقرار شد که اساس آن پذیرش برابری و همسنگیِ هر دو طرف بود. 

کتاب «امپراتوری‌های بیزانس و ساسانی» نه‌تنها دربارۀ روابط روم و ساسانیان شناخت لازم را به خواننده می‌دهد، بلکه نقش و اهمیت ساسانیان را در تاریخ شرق دنیای کهن نیز می‌کاود. تاریخ روم شرقی از سدۀ سوم میلادی به بعد به‌شدت تحت تأثیر روابطش با همسایۀ شرقی یعنی ایران ساسانی بوده است، دیدگاهی که بر چیرگی و برتری روم در عصر باستان تأکید دارد.

Leave your comment
Newsletter