گروه انتشاراتی ققنوس | پناهجویان در گذر تاریخ
 

پناهجویان در گذر تاریخ

نمایش خبر

...........................

روزنامه همشهری

چهارشنبه 7 آبان 1399

...........................

کتاب «پناهجویان در گذر تاریخ» نوشته گری وینر به‌تازگی با ترجمه شهربانو صارمی توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است.
در 2قرن اخیر به‌دنبال جنگ‌های جهانی در اروپا، و جنگ‌های اخیر در خاورمیانه و آفریقا آوارگی و پناهجویی به مسئله‌ای بحرانی تبدیل شده است، از این رو، از میانه قرن بیستم سازمان‌هایی بین‌المللی به‌منظور ساماندهی مسئله آوارگان و پناهجویان شکل گرفته که تا امروز فعالیتشان ادامه دارد.
اما در این‌باره همواره اختلاف‌نظرهایی وجود دارد؛ عده‌ای خواهان کمک به پناهجویان و پذیرش آنها در کشورشان هستند و عده‌ای پناهجویان را به چشم تهدید نگاه می‌کنند و خواهان اتخاذ سیاست‌های سفت و سخت در مواجهه با این مسئله هستند و در این میان پناهجویان در تلاطم این تصمیمات سیاسی چشم به آینده‌ای نامعلوم دوخته‌اند.
نویسنده کتاب پیش‌رو می‌گوید طی دو قرن اخیر و پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم در اروپا، جنگ‌های اخیر در خاورمیانه و آفریقا، آوارگی و پناهجویی به یک مسئله بحرانی در جهان تبدیل شده است. به‌همین‌دلیل از میانه‌های قرن بیستم، سازمان‌های بین‌المللی برای سازماندهی آوارگان و پناهجویان، فعالیت‌هایی را آغاز کرده‌اند که تا امروز ادامه داشته است. اما از همان‌نیمه قرن بیستم تا امروز، همیشه اختلاف‌نظرهایی درباره پناهجویان و آوارگان وجود داشته است. عده‌ای خواهان کمک و پذیرش آنها بوده و هستند و عده‌ای هم به چشم تهدید به آنها نگاه کرده‌اند. تصمیمات سیاسی هم در این‌میان، روی سرنوشت پناهجویان تأثیر زیادی داشته است. «پناهجویان در گذر تاریخ» از ۸ بخش اصلی تشکیل شده است. «رویدادهای مهم در تاریخ پناهجویان» و «پیشگفتار: تاریخ پناهجویی» 2بخش اولیه کتاب هستند. سپس ۵ فصل اصلی کتاب با این‌ عناوین درج شده‌اند: «آوارگان عصر باستان»، «آوارگان اوایل قرن بیستم»، «جنگ جهانی دوم و بی‌خانمان‌ها»، «اواخر قرن بیستم» و «قرن بیست‌ویکم». پس از این‌فصول هم، بخش «سخن آخر: آینده نامعلوم» آمده است. این‌کتاب ۱۰۳صفحه‌ای با شمارگان هزار و ۱۰۰نسخه به قیمت ۲۵هزار تومان منتشر شده است.

Leave your comment
Newsletter