گروه انتشاراتی ققنوس | «پرتاب‌های فلسفه» به بازار کتاب
 

«پرتاب‌های فلسفه» به بازار کتاب

نمایش خبر

.............................

خبرگزاری تسنیم

یکشنبه 6 مهر 1399

.............................

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ «پرتاب‌های فلسفه»، نوشته محمدمهدی اردبیلی از سوی انتشارات ققنوس منتشر شد. نوشته‌های این دفتر، همگی یادداشت‌هایی فلسفی‌ ـ انتقادی‌اند که در قالبی تازه سامان یافته‌ و به میانه جهان پرتاب شده‌اند. پس این کتاب البته در حقیقت یک «کتاب» نیست، دفتری است از پاره‌نوشته‌ها که هرچند نظمی بر آن‌ها حاکم است، اما خصلت تکه‌پاره خود را نیز کتمان نمی‌کنند.

این خصلت البته بیش از آن‌که محصول انتخابِ شخصی نویسنده باشد، محصول زمانه تکه‌پاره ما، زمانه زوال و فروپاشی است. خود نویسنده در مقدمه‌اش می‌نویسد: «آنچه به‌هم‌چسبیدگی مواد منفجره را توجیه می‌کند، سنگین‌تر شدنِ آن با هدف شدید‌تر شدن قدرت تخریب آن است تا حتی اگر امید منفجر شدنش واهی از آب درآید، دست کم بتواند به عنوان توده‌ای سنگین شیشه‌ای، پنجره‌ای، یا سر و دستی را بشکند».

بیشتر بخوانید

کتاب از چهار بخش تشکیل شده است؛ مختصات پرتاب‌، نیروی پرتابه،‌ زاویه پرتاب،‌ و پرتاب عناوین این فصل‌ها هستند.

انتشارات ققنوس «پرتاب‌های فلسفه» را در 110 صفحه و در شمارگان هزار و 100 نسخه به قیمت 15 هزار تومان منتشر کرده است.

Leave your comment
Newsletter