گروه انتشاراتی ققنوس | پادشاه هفت اقلیم
 
280,000 تومان
Download summary

پادشاه هفت اقلیم

تاریخ ایران باستان (3000 ق.ک - 651 م)
Book specifications
Writer تورج دریایی
Translator سارا مشایخ
Nr of Edition 2
Book Length 279
First Edition 1402
سال چاپ اول 1401
Book Cover Type سلفون
Book Size وزیری
National Library theme تاریخ
Paper Coated
Weight(gr) 254
ISBN 978-622-040-409-5
دانلود خلاصه کتاب /Content/Images/uploaded/پادشاه هفت اقلیم.pdf
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

مقالات این مجموعه، که دورۀ زمانی طولانی‌ای از عیلام اولیه تا باستان متأخر را در برمی‌گیرد، تصویری از ایران باستان ارائه می‌دهد فراتر از مرزهایی که دیگر پژوهش‌های تاریخی تصویر و ترسیم کرده‌اند. این کتاب سعی دارد با بحث و گفتگو دربارۀ تاریخ تمدن عیلامی، سلوکی، کوشانی و دیگر حکومت‌هایی که در تاریخ ایران حاشیه‌ای شمرده می‌شده‌اند، شیوه‌ای نو برای نگاه به تاریخ ایران فراهم آورد. با نگاه از دریچۀ مفهومی ایدئولوژیک، که هم تحت تأثیر ایدئال‌های ایرانی‌زبان‌ها و هم سنت‌های عیلام و بین‌النهرین است، مقالات مختلف این کتاب در چهارچوب خاصی قرار می‌گیرند؛ چهارچوبی که تمام موجودیت‌های سیاسی موقت و مختلف جغرافیایی را زیر لوای مفهومی متحد می‌کند که در قرون میانه تحت عنوان جهانِ ایرانی شناخته می‌شود.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter