گروه انتشاراتی ققنوس | وقتی به فوتبال فکر مي‌كنيم
 

وقتی به فوتبال فکر مي‌كنيم

مشاهده


منبع: روزنامه اعتماد

پنجم اردیبهشت ۱۳۹۸

........................

 

علي ولي‌اللهي|فوتبال جايگاه ويژه‌اي بين متفكران معاصر پيدا كرده است. بسياري از افراد صاحب‌نظر در حوزه‌هاي علوم شناختي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم فوتبال را سوژه بررسي‌هاي علمي خود كرده‌اند. يكي از اين افراد سايمون كريچلي، فيلسوف معاصر انگليسي است كه در كتاب خود با نام «به چه فكر مي‌كنيم، وقتي به فوتبال فكر مي‌كنيم» تلاش كرده است از جايگاه يك فيلسوف و در عين حال طرفدار پر و پا قرص فوتبال به اين ورزش نزديك شود و زواياي پيدا و پنهانش را براي ما آشكار كند. قلم روان و جذاب در كنار تسلط بالاي كريچلي بر تاريخ، از هنر و فلسفه يونان باستان تا روزگار معاصر و پيوند دادن ديدگاه‌هاي مختلف با ساحت‌هاي مختلف ورزش فوتبال باعث شده كه كتاب حاضر بتواند از ساده‌ترين مخاطبان فوتبال تا متفكران را همراه خودش كند. در اين كتاب كريچلي با استفاده از نظرات گادامر، سارتر، هوسرل، هايدگر و چند انديمشند ديگر، به تحليل و واكاوي آنچه در اذهان وابستگان به فوتبال جريان دارد، پرداخته است. از تماشاچيان كه مفهوم جامعه و سوسياليسم را تداعي مي‌كنند تا بازيكنان و مربيان و حتي رخنه به ذهن «توپ فوتبال». كريچلي در كنار علاقه مفرطش به فوتبال نگاهي منتقدانه نيز دارد و از تعارض ابدي بين سوسياليسم - كه خاستگاه اصلي فوتبال است - با نظام سرمايه‌داري كه هر لحظه در حال سيطره بيشتر بر اين ورزش است، مي‌گويد. مي‌گويد چگونه فوتبال ممكن است تبديل به بازتوليد تفكرات مردسالارانه، نژادپرستي يا ملي گرايي افراطي شود.

 

Leave your comment
Newsletter