1,500 تومان

نقش قهر در تاریخ

این نوشتار، بخشى از اثرى است که انگلس در نظر داشت در باره »نقش قهر در تاریخ« بنویسد، و متأسفانه ناتمام‏ماند. در دهه 1880، سوسیال دموکرات‏ها انگلس را ترغیب کردند که فصل پر ارزش »نظریه قهر« از کتاب آنتى‏دورینگ را براى انتشار به صورتى مستقل به زبان آلمانى تدوین کند. وى عقیده داشت که تجدید نشر آن به تنهایى‏براى چاپ به زبان آلمانى کافى نیست، بلکه افزودن پیوستى که از لحاظ نظرى با تازه‏ترین مراحل تاریخى منطبق باشد،براى آن ضرورت قطعى دارد.
Book specifications
Writer فریدریش انگلس
Translator ناصر طهماسبی
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 2
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition -
ISBN 964-311-230-6
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

این نوشتار، بخشى از اثرى است که انگلس در نظر داشت در باره »نقش قهر در تاریخ« بنویسد، و متأسفانه ناتمام‏ماند. در دهه 1880، سوسیال دموکرات‏ها انگلس را ترغیب کردند که فصل پر ارزش »نظریه قهر« از کتاب آنتى‏دورینگ را براى انتشار به صورتى مستقل به زبان آلمانى تدوین کند. وى عقیده داشت که تجدید نشر آن به تنهایى‏براى چاپ به زبان آلمانى کافى نیست، بلکه افزودن پیوستى که از لحاظ نظرى با تازه‏ترین مراحل تاریخى منطبق باشد،براى آن ضرورت قطعى دارد. در اواخر سال 1886، براى نخستین بار طرح این کار ریخته شد. طرح اولیه به این قرار بود که سه بخش »نظریه‏قهر« از فصل دوّم آنتى دورینگ که طى آن از یک سو نظریه قهر دورینگ مورد انتقاد انگلس قرار گرفته بود و از سوى‏دیگر، آراى مارکسیستى در باره تأثیر متقابل اقتصاد و سیاست را مطرح مى‏کرد، براى نشر جداگانه‏اى آماده شود.علاوه بر آن، تصمیم گرفتند که دو فصل »اخلاق و دادگرى« و »حقایق جاودان و اخلاق و دادگرى« از فصل اول آنتى‏دورینگ بار دیگر به دقت بررسى و به سه فصل دیگر پیوسته شود. کتاب «نقش قهر در تاریخ» در 168 صفحه و اندازه رقعی زرکوب با قیمت 1500 تومان توسط نشر ققنوس راهی بازار کتاب شد.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter