گروه انتشاراتی ققنوس | معرفی کتاب|بازسازی و بررسی منازعه مشروعیت عصر جدید
 

معرفی کتاب|بازسازی و بررسی منازعه مشروعیت عصر جدید

نمایش خبر

..................

خبرگزاری تسنیم

شنبه 21 آبان 1401

...................

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ کتاب «مدرنیته مشروع است» نوشته سیدمسعود آذرفام از سوی انتشارات ققنوس منتشر و روانه بازار نشر شد. این اثر جُستاری است که مسعود آذرفام آن را براساس رساله دکترایش در دانشگاه تهران نوشته است. او در این رساله به یکی از بنیادی‌ترین منازعات فکری غرب مدرن در باب ماهیت سنت و مدرنیته پرداخته که عموماً از آن با عنوان منازعه «مشروعیت عصر جدید» یاد می‌شود.

در قرن بیستم منازعه‌ای میان سه تن از مهم‌ترین اندیشمندان این قرن، کارل اشمیت، کارل لوویت و هانس بلومنبرگ در گرفت. رسالت کل این جُستار در حقیقت به شرح و بررسی این منازعه اختصاص دارد. این منازعه اگرچه بلافاصله به محل تامل و پژوهش‌های فلسفی اصیلی در آلمان و با تأخیری در سایر نقاط اروپا و آمریکا بدل شد، در زبان فارسی هنوز نه تنها هیچ پژوهش منسجم و جامعی از این منازعه و تجزیه و تحلیلی از آن در دست نیست، بلکه آثار پژوهشی ما از فقدان شرح جامعی از آن رنج می‌برد.

آذرفام در مقدمه خود بر این کتاب می‌نویسد:‌ «کتاب حاضر در اصل نسخه جرح و تعدیل شده از رساله دکترای من در دانشگاه تهران است، مسئله چیستی سنت و تجدد و نسبت این دو با هم مسئله مهم و تعیین‌کننده در تاریخ اندیشه ایران جدید است و به گمانم تقدیر تاریخی ایران نیز جز از دل جدال قدیم و جدید رقم نخواهد خورد.از این  رو در ادامه سنت‌پژوهی پیرامون این جدل در رساله حاضر به یکی از بنیادین‌ترین منازعات فکری غرب مدرن در باب ماهیت سنت و مدرنیته پرداخته‌ام».

انتشارات ققنوس این کتاب را در 248 صفحه به قیمت 95 هزار تومان منتشر کرده است.

انتهای پیام/

Leave your comment
Newsletter