گروه انتشاراتی ققنوس | مسیح و آدم
 
8,000 تومان

مسیح و آدم

بشر و بشریت در باب پنجم رساله به رومیان
Book specifications
Translator محمد صبائی
Writer کارل بارت
First Edition 1397
Nr of Edition 1
Book Length 96
Book Size رقعی
Book Cover Type شومیز
ISBN 978-600-278-407-0
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

کارل بارت در این اثر به باب پنجم رساله به رومیان که در تاریخ تفکر مسیحی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده، پرداخته است.

همچنین او در این رساله، به رابطه میان مسیح و آدم بدان‌سان که پولس رسول آن
را می‌فهمید، توجه کرده است. بارت با نادیده گرفتن کّلِ سنتِ الهیاتی و تفسیری‌ای
که بر مبنای این باب رساله پولس استوار است، تفسیری کاملاً جدید و بی‌سابقه
از تصور انسان مطرح کرد که حاکی از نگرش پولس رسول به رابطه مسیح و آدم
است.

رساله حاضر را باید در پرتو ملاحظاتی سه‌گانه ملاحظه کرد:

  1.      این رساله یاریگرِ تفسیرِ بابِ مشهورِ پنجمِ رساله پولس به رومیان است.
  2.      نمونه‌ای از روش تفسیری متمایز بارت به حساب می‌آید.
  3.      روشنگر اهمیت مضمونی است که در برترین دستاورد نظام‌مند بارت، اصول ایمانیِ کلیسای مسیحی، نقش اصلی و مرکزی دارد.

بارتدراینرسالهفقطگاهیبهسایر کتاب‌هایمقدسنگاهیمی‌اندازدوحتیبهدیگرمفسراناشارهنمی‌کند.

 

 

مطالعه بخشی از کتاب 

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter