گروه انتشاراتی ققنوس | مارتین هایدگر
 
11,000 تومان

مارتین هایدگر

Book specifications
Writer راینر روفینگ
Translator طالب جابری
Book Length 160
Book Size -
Nr of Edition 1
First Edition 1396
ISBN 978-600-278-317-2
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

در این کتاب با زندگی هایدگر، ارتباطش با دیگر فلاسفه و علائق و نظرات فلسفی او بیشتر آشنا می‌شوید. مارتین هایدگر خود را وقف پرسش از هستی یا همان معنای هستی کرده بود. او با انتشار شاهکارش، کتاب هستی و زمان در سال 1927 به یکی از مهم‌ترین فیلسوفان قرن بیستم تبدیل شد. کسانی که مایل به مطالعه خود «هستی و زمان» نیستند، در کتاب حاضر پاسخ‌هایی برای مهم‌ترین پرسش‌ها خواهند یافت که به شیوه‌های جذاب، روشن و قابل فهم نوشته شده‌اند. چراکه آثار هایدگر به واسطه ساختار زبانی جزو پیچیده‌ترین متن‌ها شمرده می‌شوند. تمایز هستی و دازاین در چیست؟ مرگ نزد هایدگر چه نقشی بازی می‌کند؟ تکنیک چه نقشی بازی می‌کند، تکنیکی که هایدگر آن را تحت عنوان «گِشتِل» به عنوان دیدگاه بنیادی ما نسبت به جهان می‌فهمد؟ چرا او با ناسیونال‌سوسیالیست‌ها (نازی‌ها) همکاری کرد؟  در کتاب حاضر افزون بر این توضیحات، مطالب کوتاه و سرگرم‌کننده زیادی در باب موضوعات مختلف خواهید یافت. مارتین هایدگر معتقد است آن‌که بزرگ می‌اندیشد، خطاهای بزرگ نیز مرتکب می‌شود. برای
خواننده ضروری است که در مطالعه هایدگر با شکیبایی و توجه، پیوسته خود را با متفکری غیرعادی مواجه بداند. 

نقدی بر این کتاب

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter