گروه انتشاراتی ققنوس | قهرمان و دریا
 
11,000 تومان

قهرمان و دریا

Book specifications
Writer دانلد اچ. میلز
Translator آرتمیس رضاپور
Book Length 232
Book Size -
Nr of Edition 1
First Edition 1393
ISBN 978-600-278-089-8
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

الگوهای آشوب در اسطوره‌های باستانی
بسیاری از اسطوره‌های باستانی خاور نزدیک از نبرد قهرمان با اهریمن آب یا ایزد آب سخن می‌گویند. این ایزدان غالباً مظهر آشوب ازلی یا پیش کیهانی هستند و پیروزی قهرمان بر هماورد آبی خویش- رودخانه یا دریا- نماد آفرینش یا باز آفرینی کیهان است.
کتاب قهرمان و دریا پژوهش مهمی است که اعتقاد دارد اسطوره‌های نبرد قهرمانانه با هماوردهای آشوبناک چگونه روایت‌های پهلوانی باستان را شکل می‌بخشند و تحت تأثیر قرار می‌دهند. به ویژه، شیوه‌های عمل این الگوی اسطوره‌ای در پاسخ به نیازهای فرهنگی، دغدغه‌های مذهبی و جهان‌بینی مخاطبانش بررسی می‌شود. با در نظر گرفتن وجوه اشتراک مضامین اسطوره‌ای در فرهنگ‌ها و سنن ادبی مختلف، می‌توان همگرایی‌ها و تفاوت‌ها را شناسایی کرد و از این طریق به فهم کامل‌تری از تأثیر متقابل و بی‌نظیر سنت‌های متفاوت اسطوره‌ای در خاور نزدیک باستانی و اندیشه یونانی رسید.
پروفسور «دانلد. اچ. میلز» در کتاب حاضر در باره یک کهن الگوی عمده اسطوره‌ای بحث می‌کند و تصویری روشن درباره درگیری قهرمان با نیروهای آشوب، به ویژه نیروهای آب که در داستان‌های «گیلگمش» و «آخیلوس» آمده است، ارائه می‌کند. هر چند او مضمون آشوب آب را برای بررسی رویارویی قهرمانانه با انواع دیگر آشوب نیز بسط می‌دهد.   

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Customers who bought this item also bought
Newsletter