گروه انتشاراتی ققنوس | ریخت شناسی قصه های قرآنی
 
195,000 تومان
shoppingcart.addtocart.onlyfrompod.hint

ریخت شناسی قصه های قرآنی

در این‌ کتاب‌ دوازه‌ قصه بلند قرآنی‌ از منظر فرم‌ و مضمون‌ بررسی‌ شده‌ اند؛ بررسی‌ ای‌ که‌ می‌ تواند خوانشی‌ محسوب‌ گردد، که‌ ساختار را نیز در خدمت‌ تاویل‌ متن‌ می‌ شناسد و بر آن‌ است‌ که‌ متن‌ را با یاری‌ گرفتن‌ از فرم‌ بازخوانی‌ کند.
Book specifications
Writer محمد حسینی‌
Book Length 352
Book Size -
Nr of Edition 4
First Edition 1395
ISBN 978-964-311-466-4
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

تلقی‌ کتاب‌ «ریخت‌ شناسی‌ قصه‌ های‌ قرآن‌» از عبارت‌ «ریخت‌ شناسی‌» فرم شناسی‌ اثر است‌ با توجه‌ به‌ مضمون‌ در قالب‌ یک‌ شکل‌ هندسی‌ ترسیم‌ شده‌ به‌ گرد هسته‌ ای‌ مشخص‌. شناسایی‌ ریخت‌ کهن‌ الگویی‌ قصه‌، معرفی‌ قصه‌ در عهد عتیق‌ و عهد جدید، استخراج‌ آیات‌ مربوط‌ به‌ هر قصه‌ در قرآن‌ مجید، طبقه‌ بندی‌ اطلاعات‌ هر قصه‌ و بررسی‌ محتوایی‌ ـ فرمی‌ قصه‌ های‌قرآن‌ از ویژگی‌ های‌ این‌ کتاب‌ است‌.
در این‌ کتاب‌ دوازه‌ قصه بلند قرآنی‌ از منظر فرم‌ و مضمون‌ بررسی‌ شده‌ اند؛ بررسی‌ ای‌ که‌ می‌ تواند خوانشی‌ محسوب‌ گردد، که‌ ساختار را نیز در خدمت‌ تاویل‌ متن‌ می‌ شناسد و بر آن‌ است‌ که‌ متن‌ را با یاری‌ گرفتن‌ از فرم‌ بازخوانی‌ کند.

 

مطالعه بخشی از کتاب 

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter