گروه انتشاراتی ققنوس | قدرت پنهان زیبایی
 
130,000 تومان
Download summary

قدرت پنهان زیبایی

Book specifications
Writer جان آرمسترانگ
Translator سهیل سمی
Nr of Edition 4
Book Length 216
Book Cover Type شومیز
Book Size رقعی
First Edition 1402
دانلود خلاصه کتاب /Content/Images/uploaded/قدرت-پنهان-زیبایی.pdf
سال چاپ اول 1393
Paper Balk
ISBN 978-964-311-651-4
Audio Version دریافت کتاب صوتی
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

 (چرا خوشبختی در نگاه تماشاگر نهفته است؟) استاندال میگوید زیبایی نوید خوشبختی است. اما مفهوم زیبایی مبهم است. تعریف زیبایی یا شرح دلیل اهمیت آن برای ما کار دشواری است. راز زیبایی چیست؟ قدرت زیبایی چیست؟ این سؤال های کلی یک پاسخ متعارف دارند: زیبایی در چشم تماشاگر معنا مییابد. این تعریف سنتی ممکن است خاستگاه سؤال های دیگری باشد. وقتی چیزی به چشم کسی زیبا می آید چه اتفاقی رخ میدهد؟ یا چه چیز موجب می شود کسی در شیئی که بر دیگران هیچ تأثیری نمی گذارد زیبایی بیابد. اما این عبارت جایی بر تفکر فلسفی باقی نمی گذارد و به جای آغاز کردن بحث به آن پایان میدهد.جان آرمسترانگ در کتاب  قدرت پنهان زیباییبه پرسشهایی پاسخ میدهد که اهمیت و زیبایی را در زندگی ما عیان میکند و ما را به دقت در جهان پیرامون و بازنگری در آن چیزهایی که از کنارشان میگذریم فرا میخواند.   

 

 

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter