گروه انتشاراتی ققنوس | فراز و نشیب‌ زندگی‌ بدکاران‌
 
590,000 تومان
Download summary

فراز و نشیب‌ زندگی‌ بدکاران‌

این‌ رمان‌ آخرین‌ بخش‌ از یک‌ تریلوژی‌ است‌ که‌ در آن‌ سرنوشت‌ قهرمامانی‌ که‌ از کتاب‌ بابا گوریو شروع‌ شده‌ و در آرزوهای‌ بر باد رفته‌ ادامه‌ یافته‌ بود، خاتمه‌ می‌یابد.
Book specifications
Writer اونوره‌ دو بالزاک‌
Translator پرویز شهدی‌
Nr of Edition 6
Book Length 688
Book Cover Type سلفون
Book Size رقعی
First Edition 1402
سال چاپ اول 1379
National Library theme داستان‌های فرانسه
Paper Coated
Weight(gr) 874
ISBN 978-964-311-243-1
دانلود خلاصه کتاب /Content/Images/uploaded/faraz.PDF
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

این رمان آخرین بخش از سه‌گانه‌ای است که در آن سرنوشت قهرمان باب گوریو و آرزوهای بربادرفته مشخص می شود این کتاب بزرگترین، جذاب‌ترین و به نوعی پراهمیت‌ترین نوشته‌ی بالزاک و در عین حال یکی از تلخ‌ترین و گزنده‌ترین آثار او استبالزاک در این کتاب بیش از هر اثر دیگری به سراغ پاریس و پاریس‌نشینان می‌رود، اما این‌بار با طبقه متوسط، با کارمند‌ها، پیشه‌وران خرده‌پا و خرده‌بورژواها کاری ندارد و نوک تیز نیشترش را به جان دو طبقه زده: اشراف و بزهکاران

 

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Book tags
Newsletter