گروه انتشاراتی ققنوس | ظهور وسقوط اتحاد شوروی
 
120,000 تومان
Download summary

ظهور وسقوط اتحاد شوروی

این مجموعه نه تنها برای آشنایی خوانندگان بامبانی تاریخ تدوین شده است ، بلکه همچنین درپی آگاه ساختن آن ها از این واقعیت است که زندگیشان بخشی ازسرگذشت کلی انسان هاست.هرجلد ازاین مجموعه برداشتی جامع وروشن ازیک دوره مهم تاریخی را به خوانندگان ارائه می کند.
Book specifications
Writer جان آر. ماتیوز
Translator فرید جواهرکلام
Nr of Edition 10
Book Length 146
Book Cover Type سلفون
Book Size وزیری
First Edition 1402
سال چاپ اول 1382
Paper Coated
Weight(gr) 200
ISBN 978-964-311-451-0
Audio Version دریافت کتاب صوتی
دانلود خلاصه کتاب /Content/Images/uploaded/ظهور و سقوط اتحاد شوروی.PDF
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

مجموعه تاریخ جهان می کوشد چشم اندازی گستر ده وژرف ازسیر تاریخ عرضه کند. این مجموعه باارائه زمینه های فرهنگی رخدادهای تاریخی، خواننده رامجذوب خود می سازد. مجموعه تاریخ جهان اندیشه های سیاسی ، فرهنگی وفلسفی تاثیر گذار رادر گذر مشعل تمدن ازبین النهرین ومصر باستان به یونان، روم، اروپای قرون وسطی ودیگر تمد ن های جهانی تاروزگار ما پی می گیرد. این مجموعه نه تنها برای آشنایی خوانندگان بامبانی تاریخ تدوین شده است ، بلکه همچنین درپی آگاه ساختن آن ها از این واقعیت است که زندگیشان بخشی ازسرگذشت کلی انسان هاست.هرجلد ازاین مجموعه برداشتی جامع وروشن ازیک دوره مهم تاریخی را به خوانندگان ارائه می کند.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter