گروه انتشاراتی ققنوس | سیری‌ در جهان‌ کافکا
 
21,000 تومان

سیری‌ در جهان‌ کافکا

کوبه در خواب‌ نوشین‌ خفتگان‌ را برمی‌آشوبد و داستان‌های‌ کافکا از پس‌ پایان‌ خوش‌ قصه‌های‌ کهن‌ آغاز می‌شود. اکنون‌ درهای‌ دوزخِ این‌ قیامت‌ زودرس‌ پیش‌ روی‌ ساکنانش‌ گشوده‌ است‌.
Book specifications
Writer سیاوش جمادی
Book Length 336
Book Size -
Nr of Edition 4
First Edition 978-964-311-418-3
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

کوبه‌ در خواب‌ نوشین‌ خفتگان‌ را برمی‌آشوبد و داستان‌های‌ کافکا از پس‌ پایان‌ خوش‌ قصه‌های‌ کهن‌ آغاز می‌شود. اکنون‌ درهای‌ دوزخِ این‌ قیامت‌ زودرس‌ پیش‌ روی‌ ساکنانش‌ گشوده‌ است‌. ساکنانی‌ هم‌ زنده‌ و هم‌ مرده‌، ساکنانی‌ نه‌ این‌ و نه‌ آن‌. قدر قدرتانی‌ زمین‌گیر و بیمار. با این‌ همه‌ جهان‌ کافکا، جهان‌ نومیدی‌ نیست‌، جهانِ جانانه‌ترین‌ نبرد زمان‌ است‌؛ نبرد با نقاب‌های‌ کهنه‌ و نو. هنر کافکا آیینه‌ تمام‌ نمای‌ بحران‌ وجود آدمی‌ در زمانه‌ای‌ است‌ که‌ ما نیز در آن‌ زندگی‌ می‌کنیم‌، و این‌ شناخت‌ او و جهانش‌ را در مرزهای‌ ضرورت‌ جای‌ می‌دهد. شناختی‌ به‌ دور از تأیید یا تخطئه‌ غرض‌آلود. «سیری‌ در جهان‌ کافکا» در این‌ مسیر گام‌ برمی‌دارد.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter