گروه انتشاراتی ققنوس | زمینه و زمانه پدیدارشناسی
 
72,000 تومان

زمینه و زمانه پدیدارشناسی

Book specifications
Writer سیاوش جمادی
Book Length 1016
Book Size رقعی
Nr of Edition 5
First Edition 1395
ISBN 978-964-311-550-0
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

هوسرل و هایدگر  بنیانگذاران دو جریان اصلی پدیدارشناسی محسوب می‌شوند، در این کتاب به‌عنوان دو شخصیت محوری قلمداد می‌شوند و این پژوهش به شرح زندگی و اندیشه‌های آن‌ها اختصاص دارد.سیاوش جمادی نویسنده این کتاب حجیم، بر این اعتقاد است که برحسب طرح مورد نظرش، این پژوهش باید خشت اول و گام آغازین در راه پژوهشی جامع‌تر و گسترده‌تر تلقی شود و زندگی و اندیشه پدیدارشناسان دیگر چون امانوئل لویناس، ژان پل سارتر، موریس مرلوپونتی، پل ریکور و رهیافت‌های پدیدارشناختی متفکرانی نظیر گادامر، هانا آرنت، ژاک دریدا، موریس بلانشو و خوسه ارتگا را نیز دربرگیرد.

 

مطالعه بخشی از کتاب

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter