گروه انتشاراتی ققنوس | سیری در زندگی و آرای استاد اعوانی
 

سیری در زندگی و آرای استاد اعوانی

مشاهده خبر

 

...............................

منبع: روزنامه اعتنماد

دوشنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۸

..............................

حكمت گاهی به معناي خاصی به كار مي‌رود و گاهي به معناي عام و هر دو در فرهنگ و تمدن بسيار موثرند. ايران هم دارای حكمت به معنای عام بوده است و هم داراي حكمت به معنای خاص. حكمت به معناي خاص همان فلسفه است و از ديرباز تا به امروز از خصوصيات حكمت و تمدن اسلامي اين بوده كه حيات مستمر داشته است. اين حكمت فقط در ايران بوده است و در هيچ يک از ديگر كشورهاي اسلامی از گذشته تا امروز حكمت اسلامي وجود نداشته است. اين كشورها اگر فلسفه دارند فلسفه را به معناي غربی آن می‌خوانند. بنابراين حكمت به معنای خاص از بزرگ‌ترين دستاوردهای فرهنگ و ذخيره‌های معنوی ما است كه در ايران حيات مستمر داشته است. آنچه در كتاب «آفاق فكرت در سپهر فطرت» آمده است حاصل پژوهش‌ها و ديدگاه‌های چهل سال اخير دكتر غلامرضا اعوانی استاد فلسفه است كه در پاسخ به پرسش‌های حامد زارع روزنامه‌نگار حوزه انديشه فراهم است. «آفاق فكرت در سپهر فطرت» در واقع گفت‌وگوی حامد زارع با استاد غلامرضا اعوانی است كه توسط انتشارات «ققنوس» منتشر شده است. اين كتاب بخش‌های متعدد و متنوعی از زندگی و آرای فكری – فلسفی استاد اعوانی را در بر گرفته است كه از جمله سر فصل‌های آن مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد؛ سال‌هاي ابتدايي زندگي در سمنان، دانشجويی در بيروت، ادامه تحصيل در تهران، رياست انجمن فلسفه، فراغت از انجمن، فلسفه و هستی‌شناسی، تاريخ و معرفت‌شناسی، علم و حكمت‌شناسی، سيد حسين نصر و سنت‌گرايی، گذشته و آينده حكمت اسلامی، جايگاه حكمت در نظام دانشگاهي، نسبت حكمت و علوم انساني، ابن سينا و حكمت مشايی، سهروردی و حكمت اشراقي، ابن عربي و حكمت عرفانی، ملاصدرا و حكمت متعالی، علامه طباطبايی و حكمت قرآنی اشاره كرد.

 

Leave your comment
Newsletter