گروه انتشاراتی ققنوس | رهیافتی به گاهان زرتشت ومتن های نواوستایی
 
460,000 تومان
shoppingcart.addtocart.onlyfrompod.hint

رهیافتی به گاهان زرتشت ومتن های نواوستایی

این کتاب همراه یادداشت ها وروشنگری ها وواژه نامه وگزارش فارسی سرودها ومتن ها با پی نوشت ها وبازبردها ازمترجم است.
Book specifications
Writer هانس رایشلت
Translator جلیل دوستخواه
Book Length 738
Book Size -
Nr of Edition 3
First Edition 1396
ISBN 978-964-311-473-2
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

این کتاب همراه یادداشت ها وروشنگری ها وواژه نامه وگزارش فارسی سرودها ومتن ها با پی نوشت ها وبازبردها ازمترجم است.

 

مطالعه بخشی از کتاب 

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter