گروه انتشاراتی ققنوس | رمانی از الهام فلاح منتشر شد / داستان زنانی که سرنوشت جنگ را در دست دارند
 

رمانی از الهام فلاح منتشر شد / داستان زنانی که سرنوشت جنگ را در دست دارند

نمایش خبر

..............................

خبرگزاری هنر آنلاین

شنبه 9 فروردین 1399

..............................

سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: داستان این‌ کتاب درباره نسل‌های مختلف و کشورهای مختلفی چون ایران و عراق در برهه جنگ هشت ساله است. آدم‌های قصه از کشورهای مختلفی از آسیا و اروپا چون ایران، عراق، فرانسه و آلمان هستند و با مفاهیمی چون برادرکشی، جنگ، عشق، نفرت، خون و تولد روبرو می‌شوند.

"خون‌خواهی" داستان احمد و ترس‌ها، سرگشتگی‌ها و تردید‌هایش است. داستان برادرهایی از ایران و عراق و برادرکشی بر سر اعتقاد است. داستان پیروزی عشق بر جنگ است. جنگ‌ها تمام می‌شوند و نقطه پایان هرجنگی‌، تنها عشق است. کتاب داستان بتی، لیلا، مونیکا و باقی زن‌هایی است که سرنوشت جنگ‌ها را در دست دارند.

در بخشی از این رمان آمده است: "انیسا پره‌های کولر را مستقیم زده بود به سمت خودش. صورتش آتش گرفته بود. نفسش دوتا شده بود و طاقت گرمای تابستان بغداد را نمی‌آورد. سنگین شده بود. راه رفتن سختش بود. هر روز اما عبا بر سر می‌رفت جایی پی حبیب. هر روز یک جا می‌رفت به تضرع و التماس. آنقدر دم خانه پسر عم حسین ونداوی تکریتی رفته بود که باز اگر می‌رفت سنگش می‌زدند. می‌رفت التماس نظامی کوتاه قد همیشه خیس از عرق را می‌کرد که عمش را واسطه کند بلکه خبری از حبیب بیابد. مرد را به حسین قسم می‌داد و به عباس. مرد را به خاک نجف قسم می‌داد که حبیبش را پیدا کند. آن دو از معدود شیعه‌های دستگاه بعثی بودند که می‌شد اعتقاد و حب دوازده امامی‌شان را واسطه کرد، بلکه گشایشی بیفتد به این گره کور. عبدالجبار ونداوی یکی دو بار دل به دل انیسا داده بود و خیال این که حبیب خوشی تازه‌ دامادی و زن حامله زیر زبانش مزه کرده و از خدمت متواری شده. اما وقتی فهمیده بود طرف یک دو رگه ایرانی- عراقی است خونش به جوش آمده بود".

رمان "خون‌خواهی" نوشته الهام فلاح در شمارگان 880 نسخه و با قیمت 28 هزار تومان توسط انتشارات ققنوس منتشر شده است.

"همه دختران دریا"، "سامار"، "زمستان با طعم آلبالو" و "به من نگاه کن" از دیگر آثار نشر یافته این نویسنده هستند.

Leave your comment
Newsletter