گروه انتشاراتی ققنوس | دیپلماسی فرهنگی
 
25,000 تومان

دیپلماسی فرهنگی

این دیپلماسی در واقع تأمین منافع ملی با استفاده از ابزارهای فرهنگی است .
Book specifications
Writer سیدرضا صالحی امیری- سعید محمدی
Book Length 430
Book Size -
Nr of Edition 1
First Edition 1395
ISBN 978-964-311-839-6
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

دیپلماسی فرهنگی چیست ؟ و ابزارهای اعمال اینگونه از دیپلماسی کدامند ؟ نویسندگان کتاب  دیپلماسی فرهنگی  بر این اعتقادند که از میان عناصر و مؤلفه;های موثر در سیاست خارجی کشورها ( سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظامی ) هیچکدام به اندازه عامل فرهنگی پایدارتر و تأثیرگذارتر نیست ، چرا که اهداف و منافع ملی میتواند با به کارگیری سرمایه فرهنگی به بزرگترین ظرفیت و فرصت ملی و بینالمللی یک کشور تبدیل گردد و هیچ ظرفیتی نمیتواند به اندازه دیپلماسی فرهنگی برای تعامل اثربخش با جهان امروز کارآمد باشد . دیپلماسی فرهنگی تلاش برای درک ، آگاهی ، مشارکت و تأثیر بر افکار عمومی نهادها، سازمانها و دولتهای سایر کشورهاست و از طریق تعامل در سطوح دو جانبه و چند جانبه یکی از حساس‌ترین فرآیندهای مدیریت استراتژیک فرهنگی میباشد . به دلیل پایداری و اثربخشی بلند مدت دیپلماسی فرهنگی درک حساسیت ، سرمایهگذاری و سیاستگذاری در این حوزه برای متولیان امر بسیار ضروری به نظر میرسد ، زیرا مهمترین الزامات این حوزه ، آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد و آشنا به مبانی وتحولات فرهنگی و مسلط به اصول و زبان گفتگو در نظام جهانی است . این دیپلماسی در واقع تأمین منافع ملی با استفاده از ابزارهای فرهنگی است .

 

مطالعه بخشی از کتاب

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter