گروه انتشاراتی ققنوس | در نقد محافظه‌کاری ـ یادداشتی بر ذهن ارتجاعی
 

در نقد محافظه‌کاری ـ یادداشتی بر ذهن ارتجاعی

 
روزنامه اعتماد ـ 26 آذر 1396
 
در نقد محافظه‌كاري
 محافظه‌كاري چيست و طرفداران آن به راستي با چه مخاطراتي روبه‌رو هستند؟ نويسنده «ذهن ارتجاعي» با شناسايي ريشه‌هاي محافظه‌كاري در واكنش به انقلاب فرانسه استدلال مي‌كند كه انديشه ليبرال ملهم از دشمني با رهايي اقشار فرودست است. محافظه‌كاران، با وجود مخالفت با جنبش‌هاي آزاديخواهانه و برابري خواهانه طرفدار مفهومي پويا از سياست و جامعه هستند كه شامل دگرسازي خود، خشونت و جنگ مي‌شود.

«ذهن ارتجاعي» كتابي است در مورد تاريخ انديشه محافظه‌كاري از انقلاب فرانسه تا قرن بيست و يكم. تمركز كتاب بر اروپاي غربي و امريكا است و اين ايده را مطرح مي‌كند كه محافظه‌كاري در اساس راه و روشي سياسي در واكنش به جنبش‌هاي چپ و راديكال بوده است.
محافظه‌كاري و ضد انقلاب، زباله و جاذبه، نسل‌كشي رنگين و سهولت خشن بودن از جمله مهم‌ترين سرفصل‌هاي اين كتاب هستند.
«ذهن ارتجاعي» نوشته كري رابين با ترجمه شهريار خواجيان توسط انتشارات ققنوس به تازگي منتشر شده است.
لازم به ذكر است ادعاهاي مطرح شده در اين كتاب به‌شدت محل مناقشه هستند كه نقد و بررسي آن مجال ديگري مي‌طلبد.

 

Leave your comment
Newsletter