گروه انتشاراتی ققنوس | خرد در برابر خشم
 

خرد در برابر خشم

روزنامه اعتماد ـ 20 دی 96
 
خرد در برابر خشم
 سخنان تند، بدانديشي، عداوت، يورش غضبناك از مخرب‌ترين گناهان كبيره است. غضب مي‌تواند خانواده‌ها را نابود كند، به سلامتي فرد لطمه بزند، آسودگي خاطر را از بين ببرد و بدتر از همه منجر به قتل، نسل‌كشي و جنگ شود.

رابرت‌ اي.اف. تورمن كه از صاحب‌نظران پيشتاز امريكا در حوزه فلسفه شرق و آيين بوداست كتابي روشنگر در خصوص اين گناه مهلك نوشته است. تورمن با به كار‌گيري خرد نهفته در آيين بودا، مبارزه فردي با غضب، بحران‌هاي جهاني به وجود آمده بر اثر ايدئولوژي‌هاي عقيدتي، تعصب‌ورزي مذهبي و تبعيض نژادي را بررسي مي‌كند و در اين دوران جنگ و تروريسم، مسيري همراه با آرامش را پيش روي ما ترسيم مي‌كند.
«غضب» نوشته رابرت اي.اف تورمن با ترجمه مهين خالصي به تازگي توسط انتشارات «ققنوس» منتشر شده است. «غضب» از مجموعه كتاب‌هاي «هفت گناه كبيره» است كه ترجمه تعدادي از مجلدات اين مجموعه توسط همين ناشر پيش از اين منتشر شده‌اند و از آن جمله مي‌توان به «حسد»، «طمع» و «شكمبارگي» اشاره كرد.

Leave your comment
Newsletter