گروه انتشاراتی ققنوس | حکایت‌های فلسفی ، عشق ، نیرنگ و حسادت
 
15,000 تومان

حکایت‌های فلسفی ، عشق ، نیرنگ و حسادت

در این اسطوره‌ها ، برای نخستین بار در تاریخ بشر ، رب النوع‌های یونانی چهره‌ای بشری یافتند و مانند انسان‌ها رفتار کردند . این اسطوره‌ها پدیده‌های جهان را شرح می‌دهند .
Book specifications
Writer میشل پیکمال
Translator مهدی ضرغامیان
Nr of Edition 3
Book Length 120
Book Cover Type شومیز
Book Size رقعی
First Edition 1399
سال چاپ اول 1392
National Library theme داستان‌های فلسفی جهان - افسانه‌ها و قصه‌ها
Paper Balk
Weight(gr) 96
ISBN 978-600-675-321-8
Manufacturer Afarinegan Publishing
Details

اسطوره‌ها تا وقتی موجودیت خود را حفظ می‌کنند که دهان به دهان و سینه به سینه نقل شوند. جای اسطوره در گرد و غبار کتابخانه نیست . بلکه باید به هزار شکل بگردد و عرضه شود، نه این که صرفاً به یک شکل مشخص و تعریف‌شده بسته‌بندی و ارائه شود. هر نسل تازه‌ای به اقتضای خود آن را می‌فهمد، زیرا اسطوره‌ها مانند صندوق گنج بی‌پایانی هستند که برای دست‌یافتن به آن باید کلید یا کلید‌هایی در اختیارمان داشته باشیم. نویسنده به همین خاطر در پایان این حکایت‌ها بخش جستار فلسفی، ادبی یا تاریخی را اضافه کرده است که دستمایه‌ای باشد تا این حکایت‌ها فراتر از متنی سرگرم‌کننده و ساده باشند .
اسطوره‌های یونانی شامل حکایت‌هایی است که نحوه تصور ، تجسم و تخیل  جهان یونان باستان را که زیر سلطه حکومت رب النوع‌هایشان بودند، نشان می‌دهد .
در این اسطوره‌ها، برای نخستین بار در تاریخ بشر، رب النوع‌های یونانی چهره‌ای بشری یافتند و مانند انسان‌ها رفتار کردند . این اسطوره‌ها پدیده‌های جهان را شرح می‌دهند .

Newsletter