گروه انتشاراتی ققنوس | تازه‌های نشر/ ناتمام
 

تازه‌های نشر/ ناتمام
 اثر توماس آگدن ترجمه منصوره وحدتی احمدزاده نشر ققنوس کتاب «ناتمام» اثر توماس آگدن را منصوره وحدتی‌احمدزاده به فارسی برگردانده و به تازگی از سوی نشر ققنوس منتشر شده است.
مادری از مکیدن انگشتِ پسرکش ذله شده. هر کاری از دستش برمی‌آید انجام می‌دهد تا این عادت از سرِ پسرک بیفتد؛ از بستنِ دستانش گرفته تا مالیدنِ دارو، اما پسرک شب‌ها در خفا به مکیدن انگشتش ادامه می‌دهد. پسرک سرِ لج افتاده و مادر عصبانی است. در چنین وضعیتی بالاخره یا مادر کوتاه می‌آید یا دارو و درمان جواب می‌دهد. اما اگر نویسنده یک روانکاوِ متبحر باشد و تصمیم داشته باشد نخستین رمانش را به رمانی درخشان تبدیل کند، ممکن است این مشکل را طور دیگری حل کند.
در این رمان، چشمان تیزبین نویسنده در درک پیچیدگی انسان‌ها، پیچیدگی روابط و نیز ضعف‌های شخصیتی آنها باعث شده آدم‌های ناتمام بسیار واقعی از آب درآیند. کافی است سطرهای آغازین رمان را بخوانید تا یک‌نفس‌به دلِ روایت بزنید. این رمان 232صفحه‌ای با شمارگان 770نسخه به بهای 48هزار تومان منتشر شده است.

Leave your comment
Newsletter