گروه انتشاراتی ققنوس | بچه رام کننده اژدها
 
8,000 تومان

بچه رام کننده اژدها

Book specifications
Writer یان فرنلی
Translator فریده خرمی
Book Length 32
Book Size -
Nr of Edition 1
First Edition 1393
ISBN 9786006753614
Manufacturer Afarinegan Publishing
Details

اژدها صورتش را مچاله کرد و از دهانش آتش و جرقه بیرون داد و فریاد زد:
"حالا گنجت را بده به من"
بچه با ذوق و شوق دست هایش را تکان داد و صدای "ای هی" از خودش درآورد. بعد، صورتش را مثل سیب پلاسیده کوچولویی مچاله کرد.
:تررررررررررررررررر!"......

Newsletter