گروه انتشاراتی ققنوس | بوطیقای شعر نو
 
35,000 تومان
Download summary

بوطیقای شعر نو

نگاهی دیگر به نظریه و شعر نیما یوشیج
Book specifications
Writer شاپور جورکش
Book Length 336
Book Cover Type شومیز
Weight(gr) 419
سال چاپ اول 1383
Book Size رقعی
Nr of Edition 5
First Edition 1398
Paper تحریر
National Library theme شعر فارسی
ISBN 978-964-311-481-7
دانلود خلاصه کتاب /Content/Images/uploaded/botighaye-shereno.PDF
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

شعرنو چه مؤلفه هایی دارد؟ نظام اندیشگی شعر نوبر چه اصولی استوار است ؟ میراث فکری نیما تاچه میزانی به شعر وجامعه امروز منتقل شده وچه راه حلی برای بحران شعر امروز ارئه می دهد؟ مفاهیمی مثل (( سوبژ کتیویته)) و((ابژکتیو یته )) چگونه می تواند نه تنها به شعر چند صدایی،بلکه به چشم انداز جامعه ای دیالوگی یاری رساند؟ برای هیچ یک ازاین پرسش هاپاسخ قاطعی نداریم مگر آن که متوجه شویم که منظور از آن ((میدان دید تازه)) که نیما پیوسته برآ ن اصرارمی ورزد،چیست .دراین پژوهش ،طرح تئوریک آن ((میدان دید تازه )) به صورت شماتیک وتماتیک، نمایان ورد آ ن درشعر معلم اول وشاگردان اودنبال می شود. اگر در این پژوهش مطلبی تازه باشد، این تازگی مدیون خوانش دقیق نظریه های نیماست.

 

 

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Book tags
Newsletter