انتشارات ققنوس | امپراتوری هیتلر
 
15,000 تومان

امپراتوری هیتلر

مجموعه تاریخ جهان اندیشه های سیاسی ، فرهنگی وفلسفی تاثیر گذار رادر گذر مشعل تمدن ازبین النهرین ومصر باستان به یونان، روم، اروپای قرون وسطی ودیگر تمد ن های جهانی تاروزگار ما پی می گیرد.
Book specifications
Writer گیل بی. استوارت
Translator مهدی حقیقت‌خواه
Book Length 176
Book Size وزیری
Nr of Edition 8
First Edition 1396
ISBN 978-964-311-559-3
Audio Version دریافت کتاب صوتی
Manufacturer ققنوس
products.fulldescription

مجموعه تاریخ جهان می کوشد چشم اندازی گستر ده وژرف ازسیر تاریخ عرضه کند. این مجموعه باارائه زمینه های فرهنگی رخدادهای تاریخی، خواننده رامجذوب خود می سازد. مجموعه تاریخ جهان اندیشه های سیاسی ، فرهنگی وفلسفی تاثیر گذار رادر گذر مشعل تمدن ازبین النهرین ومصر باستان به یونان، روم، اروپای قرون وسطی ودیگر تمد ن های جهانی تاروزگار ما پی می گیرد. این مجموعه نه تنها برای آشنایی خوانندگان بامبانی تاریخ تدوین شده است ، بلکه همچنین درپی آگاه ساختن آن ها از این واقعیت است که زندگیشان بخشی ازسرگذشت کلی انسان هاست.هرجلد ازاین مجموعه برداشتی جامع وروشن ازیک دوره مهم تاریخی را به خوانندگان ارائه می کند.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Existing reviews
نظر برای کتاب امپراتوری هیتلر
چرا چاپ نمیشه؟؟من خیلی وقته منتظرم
سیما | 1/5/2019 4:08 PM
Customers who bought this item also bought
Newsletter