گروه انتشاراتی ققنوس | از هستی‌شناسی تا هوش مصنوعی  ـ یادداشتی بر فلسفه در قرن جدید
 

از هستی‌شناسی تا هوش مصنوعی  ـ یادداشتی بر فلسفه در قرن جدید

 
روزنامه اعتماد ـ 18 دی 1396

 

از هستي‌شناسي تا هوش مصنوعي
 جان سرل آثار برجسته‌اي در ٣ قلمرو فلسفي دارد؛ فلسفه ذهن، فلسفه زبان و فلسفه اجتماع. «فلسفه در قرن جديد» كتابي است كه جستارهايي از او را در اين سه قلمرو در اختيار مخاطب قرار مي‌دهد. دامنه اين جستارها گسترده است؛ از هستي‌شناسي اجتماعي كه نويسنده مي‌كوشد با بياني فشرده و آموزنده آراي خود را توضيح ‌دهد گرفته تا مساله هوش مصنوعي، علوم‌شناختي و... را دربرمي‌گيرد. در اين كتاب همچنين جستارهايي درباره محدوديت‌هاي تحقيق و تفحص پديدارشناسي، مساله ذهن - بدن و نيز چيستي و آينده فلسفه خواهيد يافت. «فلسفه در قرن جديد» نوشته جان سرل با ترجمه محمد يوسفي به تازگي توسط انتشارات ققنوس منتشر و روانه بازار كتاب شده است. از جمله مهم‌ترين بخش‌هاي اين كتاب مي‌توان به فلسفه و دانش، تحليل مفهومي و داده‌هاي تجربي، تعريف محاسبه، وضعيت كنوني فلسفه، مساله فلسفي خود، دلايل مستقل از ميل و... اشاره كرد.
 
Leave your comment
Newsletter